Obowiązek szkolny - strona 2

Młodociani - ustawa

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej...

Stosunek administracyjno-prawny

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Janusz Brzezicki
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

do korzyst. z gminnego urządzenia publ. Przykład: na mocy ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny...

Stosunek administracyjno-prawny

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

ustawy nakładane są podatki, obowiązek szkolny, kodeks drogowy poprzez akt administracyjny, czyli poprzez...

Niemcy szkolnictwo - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743

letnie szkoły zawodowe o różnych specjalnościach = płatna realizacja obowiązku szkolnego - uczniowie...