Objętość molowa - strona 6

Wolfram - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia metali lekkich i rzadkich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

krystaliczna Twardość Temperatura topienia Temperatura wrzenia Objętość molowa^, Ciepło parowania Ciepło...

Powierzchnia ciał stałych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

) gdzie jest objętością molową substancji. Wartość pochodnej możemy obliczyć przyjmując model powierzchni sferycznej...

Napięcie powierzchniowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

fizycznej dość rzadko. Parachora jest addytywna dlatego, że fizycznie oznacza ona objętość molową cieczy...

Równowagi fazowe w roztworach

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

się objętościami molowymi. roztwory pospolite - zalicza się tu roztwory elektrolitów, soli stopionych, substancji...

Zadania do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

= 0,25. Parametr rozpuszczalności n-heksanu wynosi 14,91 J1/2 cm3/2 , a objętość molowa – 131,6 cm3/mol...

Gospodarka woda - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1393

wody (ΨW), który jest wartością potencjału chemicznego wody podzieloną przez objętość molową wody...