Ośrodek ciągły - strona 2

Łuki stalowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

do wykonywania budowli bez dodatkowej obu­dowy. Skały spękane wymagają ponownego powiązania w ośrodek ciągły...

Pytania na egzamin - Dielektryki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

(ładunku elektronu): Kulomb jest także jednostką strumienia indukcji elektrycznej. W ośrodkach ciągłych...

Zawiesiny-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

T (jednostkowy względny strumień energii w ośrodku ciągłym jest liniową, jednotodną i izotropową...

Osadniki-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

; o.poziome 80%, pionowe 65% 8. Temperatura. - gdy temp. rośnie, maleje gęstość ośrodka ciągłego, rośnie...

Pytania na egzamin 6

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

(ładunku elektronu): Kulomb jest także jednostką strumienia indukcji elektrycznej. W ośrodkach ciągłych...

Przykłady form energii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197

obiektu fizycznego (układ punktów materialnych, ośrodka ciągłego itp.) względem pewnego układu odniesienia...

Mechanika płynów-definicje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika płynów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 931

ośrodka ciągłego: W mechanice płynów, podobnie jak w mechanice ciała stałego, płyn rzeczywisty zastępuje...

Równowaga w płynach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

jako „OŚRODKI CIĄGŁE”. Założenie ciągłości wprowadza pewne ograniczenie dotyczące najmniejszej masy płynu...

Zaburzenia o charakterze punktowym

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

rozpatrywany jako monolit podlegający prawom mechaniki ośrodka ciągłego, • masyw mało spękany umożliwiający...