Oś ziemska - strona 2

Podstawy matematyczne kartografii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Spallek
 • Kartografia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

) walcowe - normalne (gdy oś walca pokrywa się z osią ziemską) np.: siatka Merkatora - poprzeczne (gdy oś...

Ruch precesyjny- wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

precesyjny, obracając się dookoła własnej osi ma wektor w1. Oś ziemska nachylona jest względem płaszczyzny...

Geografia fizyczna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1631

Nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki 66*33' plaszczyzna rownika trorzy z orbita 23*27' Dane...

Praca semestralna-pływy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Wpływ falowania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

się, ˙ze Księżyc jest dużym 'stabilizatorem' nachylenia osi Ziemskiej. Gdy w związku z jego oddalaniem się zacznie...

Równowaga atmosfery - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Barbara Zwoździak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1547

na Antarktydzie. Ze względu na niewielkie nachylenie osi ziemskiej do osi obiegu wokół Słońca, promienie słoneczne...

Odwzorowania walcowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

walca jest nachylona do osi ziemskiej pod kątem większym od 0°, ale mniejszym od 90°, a pobocznica walca...