Nowy materiał - strona 13

Kompozyty ceramika i polimer - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

proszków – PMC (Polimer Matrix Composites) są efektem poszukiwań nowych materiałów konstrukcyjnych...

Zasady zapamiętywania

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1211

opanowywanego materiału przez wykorzystanie całego doświadczenia w toku poznawania nowego materiału),opanowaniu...

Secesja - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Agnieszka Gryglewska
 • Historia architektury powszechnej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1400

już w roku 1828 Heinrich Hubsch. Na formę budowli nowego kierunku oddziaływało często akcentowanie nowych...

Klasyfikacja gleb - Cambic

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Walerian Wodnicki
 • Zasoby glebowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1603

zaklasyfikowaną do jednej z głównych grup gleb ma warstwę świe ego osadu (nowy materiał glebowy) o mią szości od 5...

Doktryny pedagogiczne - wykład 1

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Renata Borzyszkowska
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3199

każdy szczegół) - kojarzenie( wiązanie nowego materiału z wiadomościami przyswojonymi wcześniej) -system...

Pytania otwarte z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Sroka
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 273
Wyświetleń: 931

niewielkiego wzrostu wydajności lub jakości trzeba wyłożyć znaczne środki na badania i wdrożenie nowych...

Dydaktyka Historii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Lech Kacprzak
 • Dydaktyka Historii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2520

dochodzenia do wiedzy, waloryzacyjne, praktyczne wg J. Zborowskiego służące opracowaniu nowego materiału...