Nitryfikacja częściowa - strona 2

note /search

Zadanie z nitryfikacją

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

amonowego, to nitryfikacji trzeba poddać 59 mg (to uzyskujemy 1 mg amonowego i 59 mg azotanowego...

Wykład - cykl geometrmiczny

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

amonifikacji azot zw. org. Staje się przyswajalny dla roślin. NITRYFIKACJA zachodzący w glebie proces...

Obieg węgla i azotu- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2450

mikroorganizmów mogących przeprowadzić ten proces. N2 > amonifikacja > NH3 > nitryfikacja (et. I) > NO2- (azotyny...

Wykład - opady

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

się całkowite lub częściowe eliminowanie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze...

Azot i fosfor

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

W ściekach biologicznie oczyszczonych: NNH4, NNO3, NNO2-śladowo,Norg-1-3mg/l.Oczyszczanie bez nitryfikacji...