Nikiel - strona 5

Stopy aluminium - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

, a przez krótki okres w temperaturze do 1000°C. SAS - stopy aluminium z krzemem i niklem lub żelazem i krzemem...

Miedź i stopy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

, aluminium, nikiel, cyna. Al, Si, Ni i Fe podwyższają własności mechaniczne, cyna zwiększa odporność...

Miedź i jego stopy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

, aluminium, nikiel, cyna. Al, Si, Ni i Fe podwyższają własności mechaniczne, cyna zwiększa odporność...

Budowa globu ziemskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1841

nikiel i żelazo. Są tam wysokie temperatury i ciśnienie. Skały są tam w stanie stałym. Im niżej...

Elektrograwimetria - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

się miedzi. Metale przeszkadzające: Ag, Hg, Bi, Sb, Sn, As, Te. Nikiel wydziela się z roztworów na katodzie...

Stal stopowa - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

zmniejszona ilość fosforu i siarki ,0.3%) N - nikiel, H - chrom, K – kobalt, S – krzem, G – mangan, T – tytan...

Kompleksometria-zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Iwona Głuch
 • Chemia analityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 861

solnym o odpowiednim stężeniu. Rozdzielanie cynku i niklu: Poprzez przepuszczanie roztworu tych metali...