Nikiel - strona 28

Aluminium i jego stopy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

. Dodatek niklu polepsza lejność i równocześnie stop taki zachowuje prawie stałą wytrzymałość na rozciąganie...

Geografia przemysłu - wykład 14

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

, nikiel, cyna. Aluminium wytwarzane z boksytów, które wydobywa się w: Australia 36% światowego wydobycia...

Podział i charakterystyka ścieków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

i mja zdolnosc do kumulacji w biomasie roslin upranych naleza: olow, kadm, rtec, chrom, miedz, nikiel...

Nowotwór-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

- gruczoł krokowy -Nikiel- zawodowa- jama nosa, płuca -Promieniowanie jonizujące- zawodowe, medycyna- szpik...

Prawo Savarta-obliczenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

: elazo, kobalt, nikiel i ich stopy. Istotn cech materiaw ferromagnetycznych jest to, e ich przenikalnoœ...

Australia - klimat, roślinność.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

, miedzi, manganu, niklu, wolframu, tytanu, cyrkonu iuranu, złoto, srebro, ropa naft. igaz ziemny. Klimat...