Nieuczciwa konkurencja - strona 26

note /search

Pas drogowy - artykuły.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1820

, zainteresowanym podmiotom wybranym w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej...

Biznes plan - kostka drogowa

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 917

zagrożeniem dla naszej inwestycji może być nieuczciwa konkurencja ze strony firm zagranicznych. Firmy...

Prawo handlowe w systemie prawa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

przedsiębiorców. Wskazać tu naleŜy na ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji...

Prawo gosopdarcze

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

wynikających z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki...