Nieużytek - strona 17

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 3780

. Jakie podstawowe rodzaje nieużytków wyróżnia się na terenie miast? a. trwałe b. przejściowe 213. Jaki % ogólnej...

Dochody gminy - finanse

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2639

z zagospodarowania nieużytków-na okres 5 lat itp. Podatek rolny ma duże znaczenie w gminach wiejskich...

Geopolityka - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1155

33. GEOPOLITYKA Scharakteryzuj pojęcie geopolityki, geohistorii i geostrategii. Pojęcie geopolityka zostało stworzone przez szwedzkiego politologa Rudolfa Kjellena na początku XX w. dla określenia szczególnej analizy polityki (głównie, choć nie wyłącznie, polityki zagranicznej państw narodowych) p...

Podstawy nauki o finansach

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2051

obronnych nieużytki, użytki ekologiczne budynki i budowle nowo wybudowane lub modernizowane, wykorzystywane...

Stefan Żeromski - Popioły

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3493

jako zindywidualizowana i bardzo pozytywną postać, jest to Uryś - Uriasz, pracowity i mądry Żyd, który karczuje nieużytki...

Zagadnienia z gegrafii politycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 798

Geostrategia - dotyczy aktualnie toczonej gry wielkich mocarstw oraz odnosi się do budowania scenariuszy średnioterminowych (5 - 10 lat) lub długoterminowych (10 - 20 lat) - Strategia polityczna obowiązująca w długim okresie czasu jeśli ta strategia ma szeroki wymiar geopolityczny regionalny lub ...

Finanse

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2618

Dokładna tematyka notatki jest następujaca: środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, środkami publicznymi są, dochody, publiczne, daniny publiczne, pozostałe dochody, wydatki publiczne, rozchody publiczne, deficyt sektora finansów publicznych, nadwyżka sektora finansów pub...

Historia Gospodarcza - rozwój

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1673

), gospodarstw chłopskich i terenów wspólnoty (lasy, nieużytki, pastwiska, wody) Monopol własności ziemi w ręku...

Encyklopedia rachunkowości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria zarządzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

W    WALUTA Jednostka pieniężna będąca prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, a także taka, która została wycofana z obiegu, ale podlega wymianie. Z punktu widzenia danego kraju wyróżnia się: 1) w. krajową, czyli pieniądze będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (np. w Polsce - waluta ...