Niebyt - strona 11

Materiał do zerówki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ignacy Fiut
 • Filozofia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1547

: istnieje tylko wieczny, niezmienny i nieruchomy byt, nie ma niebytu, ruch zaś jest przechodzeniem od bytu...

Podstawowe informacje - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1106

, czyli niebytu. Atomy poruszają się w próżni. Wedle Demokryta atomy poruszają się po z góry ustalonych...

Filozofia starożytna-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 609

: to co jest „jest więc nie staje się” -to czego nie ma, nie ma -inaczej „byt jest, niebytu nie ma” -ruch, zmiana nie istnieją...

Istota i istnienie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 994

treść, ale jej aktualne istnienie odróżnia byt od niebytu. Bóg jest tylko wtedy sam w sobie czymś...

Karl Theodor Jaspers

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

czyli świadomość, będąca niebytem, niebędąca więc tą rzeczą, której jest świadoma. Sartre opisuje egzystencję bytu...