Neutrofil - strona 9

Układ krwionośny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1813

(neutrofil) Granulocyt zasadochłonny(basofil) Granulocyt kwasochłonny(eozynofil) - Szereg monocytowo...

Układ krwionośny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1267

-neutrofile - granulocyty obojętnochłonne- są wytwarzane podczas intensywnego stanu zapalnego, prowadzą walkę...

Patologia sutka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2163

, histologicznie - naciek: neutrofile, makrofagi, kom. olbrzymie - pozostałe 50% - przyczyna martwicy nieznana...

Tkanki- anatomia

 • Anatomia człowieka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3899

się powinowactwem ziarnistości od barwników, dlatego wyróżniamy granulocyty obojętnochłonne (neutrofile, mikrofagi...

Opracowanie do egzaminu z immunologii

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Julia Bar
 • Immunologia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3773

(z mielocytow powstaja m.in. plytki krwi, bazofile i neutrofile). Kazda komorka ma markery na swojej powierzchni...

Izolowanie czystych kultur-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1463

podczas hodowli- bakterie preferują alkaiczne pH=8, a grzyby poniżej 7, neutrofile w pH obojętnym, acydofile...

Patomorfologia - wykład 41

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

nabłonkowate) tbc, tularemia, histoplasmosis ziarniniaki z mikroropniami (martwica + ropa = neutrofile) choroba...