Nauka o organizacji cel - strona 226

Metody dydaktyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

, z których najważniejszymi są: cel; treści nauczania; zadania dydaktyczne; wiek uczniów. Do elementów mających wpływ na dobór...

Międzynarodowa konkurencyjność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Czech
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2751

wykorzystywania przez Polskę środków strukturalnych UE w latach 2007-2013 Cel główny: rozwój polskiej gospodarki...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 3248

transformacji; polityka społeczna w innych krajach. CEL DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU: Wiadomości: poznanie zakresu...

Zarządzanie instytucją - wykłady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Jolanta Dzierżyńska
 • Zarządzanie instytucją finansową
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1435

,co jest ogólnym posłannictwem firmy. Powołanie firmy wyznacza cel organizacji,założenia,wartości i kierunki...

Wspolczesne stosunki miedzynarodowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1988

. Zjednoczenie całych Niemiec było bardzo ważne w NRF; dlatego główny cel jakim było zjednoczenie nie zniknął...

Zarządzanie strategiczne i strategia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

przez cele -początki zarządzania strategicznego LATA 80-TE I 90-TE -twórcze zarządzanie -rozwijanie sprawnoś...