Napięcie elektryczne - strona 10

Statystyka-skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1477

interwałowej), napięcie elektryczne, inflacja, bezrobocie, masa, czas wykonywania danej czynności (np...

Fizyka - podstawy (UR Kraków)

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Jóżef Mazurkiewicz
 • Fizyka
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6489

dodatni ładunek jednostkowy (q) z nieskończoności do danego punktu pola (V= wolt) Napięcie elektryczne...

Definicje, reguły i zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Fizyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2464

określamy następująco: R wolt (V) jest to napięcie elektryczne występujące miedzy dwiema powierzchniami...

Wielkości i jednostki miar

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

podczas pomiaru amplitudy przemiennego napięcia elektrycznego; c) stężenie bilirubiny podczas pomiaru stężenia...

Pytania i odpowiedzi na zerówki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

trzymające igłę mocowane jest do aparatury poprzez skaner piezoelektryczny, który pod wpływem napięcia...

Informatyka cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Lula
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1848

-substancja w stanie pośrednim pomiędzy cieczą a ciałem stałym. •Pod wpływem napięcia elektrycznego następuje...

Odnawialne źródła energii

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2716

, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Powoduje to pojawienie się różnicy potencjałów czyli napięcia...

Protista w biologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1113

niewielkie napięcie elektryczne spowodowane nierównomiernym rozmieszczeniem jonów obdarzonych ładunkami...

Kwadrupolowy spektrometr mas

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1666

jest napięcie elektryczne. Między elektrody wprowadzany jest strumień jonów. Do elektrod przykłada się stałe...