Napięcie elektryczne - strona 10

Statystyka-skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1575

interwałowej), napięcie elektryczne, inflacja, bezrobocie, masa, czas wykonywania danej czynności (np...

Fizyka - podstawy (UR Kraków)

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Jóżef Mazurkiewicz
 • Fizyka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 6566

dodatni ładunek jednostkowy (q) z nieskończoności do danego punktu pola (V= wolt) Napięcie elektryczne...

Definicje, reguły i zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Fizyka
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2576

określamy następująco: R wolt (V) jest to napięcie elektryczne występujące miedzy dwiema powierzchniami...

Wielkości i jednostki miar

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy metrologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

podczas pomiaru amplitudy przemiennego napięcia elektrycznego; c) stężenie bilirubiny podczas pomiaru stężenia...

Pytania i odpowiedzi na zerówki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

trzymające igłę mocowane jest do aparatury poprzez skaner piezoelektryczny, który pod wpływem napięcia...

Informatyka cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Lula
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1876

-substancja w stanie pośrednim pomiędzy cieczą a ciałem stałym. •Pod wpływem napięcia elektrycznego następuje...

Odnawialne źródła energii

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2765

, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Powoduje to pojawienie się różnicy potencjałów czyli napięcia...

Protista w biologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1246

niewielkie napięcie elektryczne spowodowane nierównomiernym rozmieszczeniem jonów obdarzonych ładunkami...

Kwadrupolowy spektrometr mas

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

jest napięcie elektryczne. Między elektrody wprowadzany jest strumień jonów. Do elektrod przykłada się stałe...