Nakaz zapłaty - strona 6

Rodzaje postępowań cywilnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

wyroków a w wypadkach wskazanych w ustawie wydaje nakazy zapłaty; wyroki kiedy rozstrzyga co do istoty...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

dołączył do pozwu dokumenty, w oparciu o które może być wydany nakaz zapłaty, B. na pisemny wniosek powoda...

Weksle - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

z nich, jak zauważono wyżej, jest brak możliwości pełnej realizacji nakazu zapłaty z weksli wobec jednostek gospodarki...

Zasady prowadzenia egzekucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1029

sądowe, a więc wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem...