Naczelnik urzędu skarbowego - strona 4

Karta podatkowa referat ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Małgorzata Grzegorczyk-Śliwińska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4893

ustalonego wzoru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego...

Podatek VAT - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

, która przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT złoży naczelnikowi urzędu skarbowego...

Ulżenie płatnikowi-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; 5) naczelnik urzędu skarbowego lub komornik...

Załatwienie spraw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

skarbowego - przez naczelnika urzędu skarbowego;   2)  pracownikom izby skarbowej - przez dyrektora izby...

Podmioty postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

egzekucyjnych jest naczelnik urzędu skarbowego, natomiast pozostałe są uprawnione do sodowania niektórych...