Naczelnik urzędu skarbowego - strona 22

Prawo-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2835

Wykład odbywał się na UE (Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Notatka liczy 26 stron. Możesz się z niej dowiedzieć, czym jest roszczenie, prawo podmiotowe, kodeks, gałąź prawna, zasada prawa konstytucyjnego, prawo administracyjne. Oprócz tego poznasz cechy prawa administracyjnego, organy a...

Pytania wraz z odpowiedziami z administracji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Administracja
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2317

...1. Definicja administracji publicznej Ujęcie podmiotowo przedmiotowe: Administracja publiczna to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustaw...

Podstawy Prawa wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3423

"Roszczenie jest to możliwość domagania się od indywidualnie oznaczonej osoby konkretnego zachowania. Zachowanie to może polegać na działaniu, zaniechaniu lub znoszeniu. Osoba, której przysługuje roszczenie, posiada prawo do zwrócenia się do organów państwa o zastosowanie przymusu, gdy oso...

Wykład - władze lokalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej   3)  Dyrektorzy okręgowych...

Skrypt z administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 385
Wyświetleń: 791

uzupełnień Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej...

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zasada ugodowego załatwiani...

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2625

doc. Temat notatki to postępowanie administracyjne i  egzekucyjne. Plik opisuje m.in. następujące kwestie: postępowanie administracyjne, pojęcie postępowania administracyjnego, zakres obowiązywania kpa w postępowaniu jurysdykcyjnym, zakres stosowania przepisów kpa w sprawach wydawania zaświadczeń, z...