Naczelnik urzędu skarbowego - strona 12

Klasyfikacja środków dowodowych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Dąbrowski
  • Administracja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

dotyczące strony postępowania, także informacja sporządzona przez bank na pisemne żądanie naczelnika urzędu...

Prawo podatkowe - 4 wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Beata Kucia-Guściora
  • Prawo podatkowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4725

Naczelnik Urzędu Skarbowego Dyrektor Izby Skarbowej wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta 1...

Polski System podatkowy

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • mgr Arkadiusz Kohut
  • Polski System podatkowy
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2989

naczelników urzędów skarbowych PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Podmiotami podatku od spadków i darowizn...