Naczelnik urzędu skarbowego - strona 12

Klasyfikacja środków dowodowych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Dąbrowski
  • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1596

dotyczące strony postępowania, także informacja sporządzona przez bank na pisemne żądanie naczelnika urzędu...

Prawo podatkowe - 4 wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Beata Kucia-Guściora
  • Prawo podatkowe
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4620

Naczelnik Urzędu Skarbowego Dyrektor Izby Skarbowej wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta 1...

Polski System podatkowy

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
  • mgr Arkadiusz Kohut
  • Polski System podatkowy
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2933

naczelników urzędów skarbowych PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Podmiotami podatku od spadków i darowizn...