Myślenie postformalne

Ścieżka do uzależnień

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Stanisławiak
  • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

, inteligencja ROZWÓJ POZNAWCZY: odchodzenie od dominacji myślenia formalnego; pojawia się MYŚLENIE POSTFORMALNE...

Psychologia rozwoju człowieka slajdy

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
  • dr Aleksandra Piotrowska
Pobrań: 532
Wyświetleń: 6069

ostrości słuchu Myślenie: - Myślenie postformalne (nie tyle czysta logika, co umiejętność ujmowania...

Psychologia rozwoju człowieka - notatki z wykładów

  • dr Mariola Wasilewska
  • Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3325

ROZWOJÓWKA- wykłady, semestr pierwszy wykład 1: Historia psychologii rozwojowej John Locke (1632-1704)- empiryzm, „Myśli o wychowaniu”: ważny autorytet rodziców, należy zachować umiar w środkach dyscyplinujących, z wiekiem dziecko coraz bardziej rozumne Jean Jacques Rousseau- naturalizm, do 12 r....