Mutyzm wybiórczy

Myśli natrętne-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Andrzej Jakubik
  • Psychopatologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

przy dużym stresie ( odpowiedź ucznia przy tablicy). Mutyzm wybiórczy - nie odzywanie się w odniesieniu...

Dzieci z zaburzeniami w rozwoju

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Michał Cygan
  • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1344

. u dzieci często hospitalizowanych, z domu dziecka; mutyzm wybiórczy, stereotypie ruchowe, depresja...

Psychopatologia-skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • Psychopatologia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1484

SKRYPT Z PSYCHOPATOLOGII DLA STUDENTÓW III ROKU PSYCHOLOGII I. Wprowadzenie Psychopatologia ogólna jest dziedziną psychiatrii zajmującą się opisywaniem, interpretowaniem, wyjaśnianiem i klasyfikowaniem tych szczególnych zjawisk psychicznych, którym przypisuje się jakieś znaczenie kliniczne, tzn. k...