Problematyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Problematyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego: 1.nadruchliwość,
2.depresja i mania,
3.zaburzenia lękowe,
4.mutyzm wybiórczy,
5.upośledzenie umysłowe,
6.zanieczyszczanie kałem,
7.zaburzenia więzi, Literatura : Brągiel J., Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole 1996
Czownicka A., Zalewska M., O obserwacji psychologicznej dziecka, zasady wnioskowania diagnostycznego. Psychologia rozwojowa 10/2002
Gałkowski T. Dzieci specjalne troski. Warszawa 1979
Greszta E., Wieź emocjonalna i sposoby jej badania. „Psychologia Wychowawcza, nr 1/2000
Kałkowski A., Zaburzenia zachowania, w: Wolańczyk T., Komander J., red. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Warszawa 2005
Kostrzewski J., Diagnoza odchyleń od normy, w: Pomykało W, Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993
Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Kraków 2007
Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007
Seligman M.E., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003,
Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011
Włoch S, Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009
Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007
Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia - kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, PWN, Warszawa 2010
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz