Mutual - strona 6

The Cold War-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • America in the 60s
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1029

working together to defeat the Nazis. This mutual mistrust actually began as far back as 1917, when the...

Psychologia społeczna - definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1260

SŁOWNIK agresja instrumentalna (instrumental aggresion): akt agresji służący osiągnięciu innego celu poza zadaniem bólu czy zranieniem [12]* agresja wroga (hostiie aggresion): akt agresji poprzedzony uczuciem gniewu, którego celem jest zadanie bólu lub zranienie [12] altruizm (altruism): każde dz...

Ryzyko i jego miary

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

; W amerykańskim słowniku biznesu inwestycję definiuje się jako: INVESTMENT - purchase of stocks, bonds, mutual...

Bankowość - pojęcia, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Miklaszewska
 • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

(85 mld. Dol.) Zbankrutował Washington Mutual: jego mienie sprzedano JP Morgan Chase Kryzys...

Psychologia - słownik

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1344

agresja instrumentalna (instrumental aggresion): akt agresji służący osiągnięciu innego celu poza zadaniem bólu czy zranieniem [12]* agresja wroga (hostiie aggresion): akt agresji poprzedzony uczuciem gniewu, którego celem jest zadanie bólu lub zranienie [12] altruizm (altruism): każde działanie uki...

ABCs of ADCs

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

ABCs of ADCs  - Rev 3, June 2006 Authored by:  Nicholas “Nick” Gray Copyright © 2003, 2004, 2006 National Semiconductor  Corporation All rights reserved 1 ABCs of ADCs Analog-to-Digital Converter Basics Nicholas Gray Data Conversion Systems Staff Applications Engineer November 24, 2003 Corrected ...

Vietnam war-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • America in the 60s
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

was by no means near an end. Secretary of State John Foster Dulles committed the U.S. to mutual defense pacts with...