Morfem - strona 7

Wstęp do językoznawstwa-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1428

w jamie ustnej (a więc jakby zasobu morfemów) stało się możliwe wskutek obniżenia(w porównaniu np...

Wykłady - semestr 1 Genetyka zachowań

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Robert Filipkowski
 • Genetyka Zachowania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2401

leksykalny podsystem reguł gromatycznych fonem (głoska, podstawowy element) sylaba morfem...

Geomorfologia i gleboznawstwo - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Kazimierz Wróblewski
 • Geomorfologia i gleboznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2443

W2 RZEŹBA I PROCESY GLACJALNE przyczyny zlodowacen-zmienna oś powierzchni GŁÓWNE TYPY MORF LODOWCÓW...

Fleksja a słowotwórstwo-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2709

właściwości różnorodność morfemów derywujących nieregularność semantyczna Regularność semantyczna konstrukcja...

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Teresa Maria Rokicka
 • Stylistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2023

Stylistyka dr Teresa Rokicka rok akademicki 2012/2013 I semestr 18 października Schema t komunikacji w wersji ustnej N kanał głosowo-słuchowy O (mówienie) znaki w formie dźwiękowej, głoski (słuchanie) Schemat komunikacji w wersji mó wionej N kanał wzrokowy O (pisanie) znaki w formie graficznej...

Męskie narządy płciowe, moszna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1407

., może powodować niepłodność Przyczyny NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ - zm. morf jąder albo niedrożność dróg wypr. nasienie...

Językoznawstwo stosowane

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2156

semicznym (gramatycznym). Każde znaczenie semiczne jest wyrażane przez jeden morf, morfy niosące znaczenie...

Językoznawstwo współczesne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Beata Afeltowicz
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4767

szczebli, zdania, frazy, wyrazy, morfemy. Zmierzch kierunków strukturalistycznych. Frazemy w języku...