Monocyt - strona 8

Rodzaje antygenów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2744

na komórkach powstających w szpiku kostnym tj. głównie na monocytach, makrofagach, komórkach dendrytycznych...

Rodziny wirusów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 868

i monocyty. Gamma - wirus EBV, mononukleozy zakaźnej, mięsaka Kapossiego. Cykl replikacji może być długi...

Choroby typowe dla alpinistów - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

oddziaływuje na krwinki białe, monocyty i makrofagi krwi oraz osiadłe komórki układu limfoidalnego, stymulując...

Leki przeciwgrzybicze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5096

bardzo toksyczny: gorączka – uwalnianie TNF i IL-1 z monocytów i makrofagów, agregacja neutrofilów – osadzane...

Układ krwionośny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1813

- makrofagowy Monocyt Makrofag - Szereg limfocytarny Limfocyt T Limfocyt B=> plazmocyt Limfocyt NK Limfocyt null...

Układ termoregulacyjny - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marzena Suchy
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1519

gram ujemnych jest to lipopolisacharyd). Pirogen egzogenny oddziałowuje na krwinki białe, monocyty...

Układ krążenia - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616

MONOCYTY - stanowią około 5-8% leukocytów - są „strażnikami czystości biochemicznej” organizmu...

Układ fibrynolityczny

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3038

patogenetycznych DIC należą: Rozsiane uszkodzenie śródbłonka oraz aktywacja płytek, monocytów i makro-fa­gów (ryc...