Monizm naukowy

note /search

Monizm.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2380

Monizm (gr. mónos jedyny) - filozoficzny pogląd według wąskiej definicji uznający naturę...

Monizm-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Monizm, w filozofii - pogląd, w myśl którego określony obiekt (świat, człowiek, rzeczywistość...

Pozytywizm, pneuma - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

, pozytywizm logiczny). Podstawowa teza pozytywizmu głosi, że jedynie prawdziwą wiedzą jest wiedza naukowa...

Pojęcia na egzamin - MATERIALIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

z transcendencją; dziś: rozważania wykraczające poza badania naukowe; wg Arystotelesa: to, co przekracza granice...

A. Mencwel "Trzy modernizmy"

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pozytywizm
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

się w dziesięcioleciu 1890-1900 - reaktywny (reakcja antynaturalistyczna - dwoista: a) przeciwstawienie się monizmowi...

Monizm i wariabilizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

Monizm - pogląd filozoficzny według, którego natura wszelkiego bytu jest jednorodna, istnieje...