Monarchia patrymonialna w Anglii - strona 10

Geneza i istota państwa-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Izolda Bokszczanin
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 427
Wyświetleń: 756

(jednostka, grupa czy ogół), Arystoteles wyodrębnił trzy ustroje dobre: monarchię, arystokrację i politeję...