Monarchia patrymonialna administracja - strona 14

Anglia-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1232

ANGLIA ANGLIA W OKRESIE MONARCHII WCZESNOFEUDALNEJ I MONARCHII STANOWEJ (XI-XVW) 1.Anglia...

Historia wychowania obronnego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ryszard Bania
 • Teoria wychowania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4732

Kijowska; średniowiecze: okres monarchii patrymonialnej (996 - 1320/koronacja Władysława Łokietka), okres...

Historia administracji i ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 2660

- stanowił o wojnie i pokoju - zarządzał stan wojenny Kontrasygnaty-Premiera i Ministra ORGANY ADMINISTRACJI...

Frankowie - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1281

i kontrolowania administracji lokalnej) - państwo wyrosło na gruncie demokracji wojennej (stąd odbiegało od wzorów...

Historia społeczna i polityczna Europy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2877

na gospodarkę wielkich właścicieli ziemskich, szeroka hodowla 1. Monarchia patrymonialna. Feudalizm w znaczeniu...