Modyfikator - strona 17

Opakowania PET

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1351

z udziałem modyfikatora - oksazoliny. Otrzymany tą metodą nowy polimer charakteryzuje się właściwościami...

Zarządzanie kadrami

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2086

, natychmiast można wprowa­dzić programy - modyfikatory, ustalające nowe cele. Największą zaletą metody Z PC jest znacze­nie...

Antybiotyki - Bakterie

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • prof. nadzw. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
  • Farmakologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4256

Antybiotyki - wiadomości wstępne Podział antybiotyków: naturalne - metabolity pleśni, grzybów, bakterii - np. penicylina benzylowa; półsyntetyczne - antybiotyk naturalny poddany modyfikacji chemicznej - np. penicyliny i cefalosporyny półsyntetyczne; syntetyczne - w pełni syntetyzowany chemic...

CATIA V5 - kurs podstawowy

  • Politechnika Poznańska
  • dr inż. Adam Turkot
  • Grafika komputerowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

i Transformation. Jak zwykle, proszę o przećwiczenie zastosowania poznanych modyfikatorów - ich opanowanie ułatwi...

Wykład - Miedź i stopy miedzi

  • Politechnika Śląska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

modyfikatora spełnił fosfor, który tworzy z aluminium związek A1P. Związek ten charakteryzuje się dużym...