Modyfikator - strona 14

Ratingi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

niskie, dodaje się do nadanego ratingu modyfikator "+"; F2 - oznacza zadowalającą zdolność do terminowej...

Biomedyka - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Elżbieta Kościńska
Pobrań: 504
Wyświetleń: 13363

paragenetyczne (np. okres ciąży) czynniki egzogenne (modyfikatory rozwoju) tryb i styl życia 3. FENOTYP jednostki...

Programowanie w C++

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

Konspekty do wyk³adu „Programowanie w jêzyku C++” Pawe³ £opata, KT AGH wersja dokumentu 8.0 - wydanie niepoprawione, nieuzupe³nione i nieoficjalne, ale wa¿ne ;-)UWAGA: Dokument mo¿e zawieraæ ró¿ne b³êdy grubsze lub drobniejsze. Wszelkie konstruktywne uwagi oraz propozycje co do zmian w zakresie ...

Chemia analityczna - wykład - Elektroda szklana ES

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Elektroda szklana ES: powszechnie stosowana do oznacza-nia pH; składa się z rurki szklanej zakończonej cienkościenną bańką ze szkła, składającej się z membrany szklanej znajdującej się między dwiema warstwami szkła uwodnio-nego; wewnątrz rurki znajduje się elektroda odniesienia -chlorosrebro-wa w ro...

Chemia analityczna - wykład - Mechanizm powstawania różnicy potencjałó...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Elektroda szklana ES: powszechnie stosowana do oznacza-nia pH; składa się z rurki szklanej zakończonej cienkościenną bańką ze szkła, składającej się z membrany szklanej znajdującej się między dwiema warstwami szkła uwodnio-nego; wewnątrz rurki znajduje się elektroda odniesienia -chlorosrebro-wa w ro...

Wykłady z informatyki

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Stefan Grocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463

RA, 0 ;modyfikator 303 : MOV RB, 0 ;wartość 304 : MOV RA + 1033, RB ;zeruj 305 : INC RA ;modyfikator...

Psychologia społeczna - Efekt pierwszeństwa

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Paweł Wójs
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4088

od zmiennych zwanych MODERATORAMI (modyfikatorami) zgodności. Zmienne te mogą się wiązać z cechami sytuacji...