Moduł Younga w funkcji temperatury - strona 6

Zagadnienia do egzaminu w pigułce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 595

, że sens fizyczny ma dopiero kwadrat modułu funkcji falowej |ψ(r)|2, który jest wszędzie nieujemny...

Uogólnione prawo Hooke'a

 • Politechnika Śląska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

z ) , τ zx = G γ zx = 2G ε zx 1 +ν   W tych wzorach E oznacza moduł sprężystości podłużnej (moduł Younga...

Kompozyty polimerowe - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

wytrzymałości na rozciąganie (do 25%), lepszy moduł Younga (do 80%) oraz podwyższoną sztywnośd polimeru. Ważne...

Ciecze, ciała stałe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015

oznaczamy literą E i nazywamy modułem Younga: W fizyce wprowadzono jeszcze określenia mówiące o przyrostach...

100 pytań z fizyki

 • Uniwersytet Chorzowski
 • dr hab. Jóżef Mazurkiewicz
 • Fizyka
Pobrań: 721
Wyświetleń: 8155

do jego wydłużenia względnego p- naprężenie wewnetrzne, - wydłużenie względne, E=1/k- moduł sprężystości Younga...

Materiały węglowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

grafitowa strukturze, włókna węglowe z poliakrylonitrylu mają moduł Younga E ok. 90 GPa, a wytrzymałość...