Moduł Younga rozciąganie

note /search

Lista zadań z modułu Younga

  • Politechnika Wrocławska
  • Ogólnotechniczne podstawy biotechnologii z grafiki inżynierskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2338

(ten sam moduł Younga) o długości 3 m i średnicy 1 cm został poddany sile rozciągającej. Jaką średnicę musi mieć...

Próba rozciągania - sprawozdanie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2324

Szymon Banaś, gr 9, wytrzymałość II sem. Z. Mikulski Próba rozciągania I.Wstęp Próba rozciągania...

Mechanika tarczowa - badanie

  • Politechnika Warszawska
  • Mechanika techniczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

poprzecznego pręta. Współczynnikiem proporcjonalności jest moduł Younga E gdzie: P - siła rozciągająca...

Wyznaczanie modułu younga

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3577

od materiału z którego jest wykonane ciało. MODUŁ YOUNGA Przy rozciąganiu sprężystym proces odkształcenia...

Parametry typów budowy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Pole przekr. poprzeczn A [m2] Moduł Younga E [GPa] Wytrzyma-łość na rozciąganie [MN] Gęstość ρ [kg/m3...