Model ekonomiczny - strona 8

Teoria wymiany - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1134

tego modelu ekonomicznego na wszelkie, także pozaekonomiczne dziedziny życia społecznego. Wymieniamy...

Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych - Miernik

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

konsumentów. Model ekonomiczny Formalna konstrukcja, która stanowi uproszczone odwzorowanie rzeczywistości y...

Ekonomia-Test 1

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 679

, których działanie ujawnia się w każdym pojedynczym przypadku. 17. Ważną cechą modeli ekonomicznych...

Struktury rynkowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2555

i D.Ricardo począwszy zasada ta odgrywa główną rolę w modelach ekonomicznych. Tej zasadzie podporządkowane...

Opracowane zagadnienia na kolokwium.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Ekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1190

nie pokrywa kosztów przeciętnych. 11. Teoria ekonomiczna (model ekonomiczny), według której czynniki produkcji...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1666

teorii i modeli ekonomicznych, na których potem polegają prowadzący politykę gospodarczą nasi liderzy...

Wporwadzenie do ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

teorii i modeli ekonomicznych, na których potem polegają prowadzący politykę gospodarczą nasi liderzy...