Ekonomia-Test 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia-Test 1 - strona 1

Fragment notatki:

TEST 1
1. Ekonomia zajmuje się:
a) wszelkimi działaniami ludzi,
b) głównie związkami między polityką a gospodarką,
c) przede wszystkim gospodarczą działalnością ludzi,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre.
2. Zasoby gospodarcze to:
a) tylko zasoby naturalne,
b) tylko zasoby będące wynikiem produkcji,
c) tylko zasoby ludzkie,
d) wszystkie zasoby wymienione w punktach (a), (b), (c).
3. Do zasobów czynników produkcji zaliczamy:
a) gospodarkę planową i centralnie planowaną,
b) tylko kapitał i ziemię,
c) pracę, ziemię i kapitał,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
4. Sądy pozytywne w ekonomi to:
a) wszelkie sądy na temat gospodarki,
b) stwierdzenia charakteryzujące rzeczywistość gospodarczą,
c) zalecenia, co należy czynić, żeby było lepiej,
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre.
5. Dobra wolne to:
a) tylko dobra materialne,
b) dobra nie będące wynikiem działalności gospodarczej ludzi,
c) produkty i usługi,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
6. Kapitałem są:
a) wszelkie zasoby wykorzystywane w działalności gospodarczej,
b) tylko środki trwałe,
c) tylko środki pieniężne,
d) wykorzystywane w działalności gospodarczej maszyny, urządzenia, budynki,
surowce i środki pieniężne.
7. Podmiotem działalności gospodarczej są:
a) różne systemy społeczno-gospodarcze,
b) tylko pracownicy przedsiębiorstw,
c) ludzie,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
8. Prawa własności obejmują:
a) tylko uprawnienia do podejmowania decyzji,
b) tylko prawa będące przedmiotem wymiany,
c) prawa przysługujące legalnie obywatelom,
d) faktyczne korzystanie z obiektów własności i decydowanie o nich.
9. Podmiotem własności w sensie ekonomicznym mogą być:
a) tylko osoby prawne,
b) zarówno osoby fizyczne, jak i prawne,
c) tylko ludzie,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
10. Własność spółdzielcza charakteryzuje się m.in. tym, że:
a) nie można wnosić do spółdzielni udziałów majątkowych,
b) nie występuje w nich samorząd,
c) członek spółdzielni musi być jej pracownikiem,


(…)

gospodarki polskiej,
b) zawiera tylko ekonomiczne nieefektywne warianty wykorzystania zasobów
gospodarczych,
c) odnosząca się do różnych gospodarek jest zawsze położona tak samo,
d) nazywana jest też granicą możliwości produkcyjnych.
16. Prawa ekonomiczne to:
a) prawidłowości, które przejawiają się tak samo w każdych warunkach,
b) prawa, które - w odróżnieniu od praw fizyki - nie działają obiektywnie,
c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz