Mobilność kapitału - strona 9

note /search

Polityka pieniężna wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4585

Na 23 stronach maszynopisu zostały przedstawione kwestie związane z tym tematem. Zaczynając od definicji samego pieniądza, funkcji pieniądza i praw rządzących pieniądzem (tj. prawo ilości pieniądza, prawo Gresham'a, Kopernika czy prawo powrotnego strumienia pieniądza). Później materiał porusza kwes...

Mierniki makroekonomiczne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 938
Wyświetleń: 4431

Miary aktywności gospodarczej w skali makro: PKB, PNB, PNN, DN, dochody rozporządzalne. metody liczenia, zalety i wady. Mierniki alternatywne: HDI (W, 2.1, 2.2, 10.1, Aneks 1) PKB: Definicja: - jest sumą wartości produkcji i usług finalnych wytworzonych w ciągu pewnego okresu na terenie kraju. P...

Globalizacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1218

procentowych jest kształtowana w coraz większym stopniu przez rynek. Mobilność kapitału zwiększyła...

Globalizacja-pojęcie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

procentowych jest kształtowana w coraz większym stopniu przez rynek. Mobilność kapitału zwiększyła...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4424

Zagadnienia poruszane w tych materiałach dotyczą przede wszystkim: teorii wymiany międzynarodowej, teorii Smitha, Ricardo, Haberlera, teorie neoklasyczne, teoria obfitości zasobów, teorie współczesne, teorie popytowo - podażowe, bilans płatniczy, zasada podwójnego zapisu, struktura bilansu płatnicz...