Miszna

Historia książki - judaizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

- najważniejsza, święta księga Judaizmu - zawiera pełnię Bożego objawienia - podaje 613 przykazań Miszna (hebr...

Kultura prawna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

żydowskiego ( Miszna- Tora z przypisami, spisana w II w. ne). Miszna + przypisy = Germana, dwie grupy Żydów...

Myśl polityczna Indii - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

żydowskiej jest to Stary Testament oraz Talmud w dwóch wersjach: MISZNA i GEMARA, które to wersje tworzą...

Judaizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2324

w Talmudzie (Miszna). Talmud oznacza uczenie się, pouczanie, jest po Biblii głównym dziełem żydowskiej...

Religie świata

Pobrań: 98
Wyświetleń: 2191

i Izraela; - Miszna; - Talmud. Wyznawcą Judaizmu może być tylko ten, kto urodził się z matki Żydówki...

Apologia - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1820

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...

Rola prawa w kulturze średnowiecznej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

Temat nr 1: Pojęcie prawa, jego istota, funkcje i początki. Pojęcie prawa Łaciński wyraz ius, według niektórych pisarzy, jest wyrazem pochodnym, wywodzącym się od wyrazu iustitia lub iustum, albo też od iubeo lub iussum. według innych autorów jest to wyraz pierwotny, oznaczający to, co dobre, świę...