Milton Friedman - strona 3

Świat w poszukiwaniu nowej drogi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

dla socjalnej polityki państwa, systemu ubezpieczeń społecznych, związków zawodowych Milton Friedman (1912...

Inflacja, stopy procentowe, podatki a wzrost PKB

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 868

, kształtowanie się popytu, podaży, zatrudnienia i płac Sfera pieniężna (monetaryści - Milton Friedman) - wzrost...

Kontrolna aktywność państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

)  Szkoła chicagowska (Milton Friedman, George Stigler, F. Knight, F. Hayek, lata 50. XX w.)  neoklasyczna...

Inflacja- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1701

(neoilościowa) - twórca- Milton Friedman - teoria ta powstała w oparciu o ilościowe równanie wymiany (równanie...

Teorie inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2814

nie wpływają na realne wielkości gospodarcze. Teoria neoilościowa przedstawiona przez Miltona Friedmana...

Stopy procentowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Anna Mercik
 • Matematyka ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

nominalnymi i realnymi. Teoria dystrybucji wyjaśniała istotę procentu. Milton Friedman - uznał podaż za główny...

Odrodzenie idei liberalnych - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

- zwłaszcza ten ostatni był gorącym orędownikiem liberalizmu ekonomicznego. Milton Friedman: ekonomista, autor...

Konsumpcja - wykład

 • dr Monika Utzig
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1771

są obecnie: Teoria trwałego (permanentnego) dochodu autorstwa Miltona Friedmana. Teoria cyklu życia autorstwa...

Zachowania konsumentów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

(Permanentnego- 1956r., Farrel, Milton Friedman). Hipoteza Keynesa (1936)  zwróciła uwagę na prawidłowości...