Mikrostruktura - strona 16

Sylur- fauna i flora

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Krystyna Dzidowska
  • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1505

lub bochenkowate ciała, o mikrostrukturze, na którą składają się poziome warstewki, pionowe pile, astrorizy...

Ceramika ogniotrwała

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3150

podczas wypalania, a ich wyjściowe wartości wpływają na teksturę gotowych wyrobów • Mikrostruktura – kwarcyty...

Wstęp do socjologii

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2870

, w przeciwieństwie do mikrostruktur, które nie są samoistne i egzystują w ramach makrostruktur -samoreferencja...

Metoda socjometryczna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393

życia społecznego wypełniającego mikrostrukturę. Poszczególne części społeczne w makro i mikrostrukturze...

Wykład 6 wykresy równowagi fazowej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński
  • Materiałowznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1806

+ Cd) L + Bi mikrostruktura eutektyczna (ciemny Cd, jasny Bi) 144 Cd + (Bi + Cd) (www.doitpoms.ac.uk...