Istota i znaczenie socjologii - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i znaczenie socjologii - ćwiczenia - strona 1 Istota i znaczenie socjologii - ćwiczenia - strona 2 Istota i znaczenie socjologii - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

I. Istota i znaczenie socjologii. Socjologia - jedna z gałęzi nauk społecznych, badająca naturę ludzkiego zachowania, związków międzyludzkich oraz ich rezultaty
Podstawowym założeniem socjologii jest myśl, że człowiek jest istotą społeczną. Jesteśmy ze sobą powiązani, nasze życie zależy od innych.
Powstanie socjologii: przyczynił się do tego rozwój wydarzeń w Europie
oświecenie - wraz z rozwojem nauki zaczęto interesować się światem społecznym
Rewolucja Francuska - obalono stary porządek i zastanawiano się nad nowym
XVIII/XIX - narodziny socjologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej
Rozwinęła się w XIX jako odpowiedź na zmieniające się warunki
Założenia nauki: świat rzeczywisty istnieje niezależnie o naszej wiedzy o nim
wiedzę o świecie można uzyskać dzięki systematycznej obiektywnej obserwacji
prawdę naukową można potwierdzić empirycznie
istnienie świata przyczyn i skutków
Teoria - odpowiada na pytanie, dlaczego istnieje zjawisko i w jaki sposób działa, zbudowana jest ze zmiennych
Teorie ogólne - próba wszechstronnego wyjaśnienia rzeczywistości
Hipoteza - twierdzenie mówiące jak połączone są ze sobą zmienne
Rozwój socjologii August Comte - twórca socjologii, stworzył ten termin w 1838 jako szczególnej metody badań społecznych, uważał, że nauka o społeczeństwie może iść w parze z naukami przyrodniczymi, był przekonany, że odkrycie praw rządzących społeczeństwem pomoże stworzyć bardziej humanitarne społeczeństwo
Herbert Spencer - chciał wyjaśnić porządek i zmiany w społeczeństwie porównując je do organizmu; uważał, że można sformułować prawa rządzące społeczeństwami; winny one dotyczyć wzrastającej liczebności i złożoności społeczeństwa, powodują one wzrost zależności i wymiany pomiędzy ludźmi, a także rosnące wykorzystanie władzy do koordynowania i kontrolowania społeczeństwa. Jest twórcą funkcjonalizmu.
Emil Durkheim - podkreślał znaczenie kultury dla integracji społeczeństwa, był funkcjonalistą, wierzył, że można odkryć prawa rządzące społeczeństwem, podkreślał wagę przekonań i wartości
Karol Marks - podkreślał konflikt jako istotną cechę społeczeństwa (teoria konfliktu); konflikt jest pomiędzy posiadającymi i nieposiadającymi; konflikt jest motorem postępu;
Max Weber - podobnie jak Marks nie wierzył w istnienie ogólnych praw społeczeństw; nierówności są zjawiskami wielowymiarowymi i ich przyczyna nie jest tylko ekonomiczna, ale także historyczna i ideologiczna.
Socjologia amerykańska (Head) - wykorzystanie technik ilościowych i statystycznych, wypracowanie interakcjonizmu.
Teorie:


(…)

… danych w warunkach kontrolowanych; potrzebne są grupa eksperymentalna, grupa kontrolna i zmienna eksperymentalna.
laboratoryjny - ścisła kontrola nad warunkami, środowisko nienaturalne
terenowy - środowisko naturalne, bliższe zwykłym warunkom ludzi, nie ma ścisłej kontroli
Wywiady:
kwestionariuszowy - kwestionariusz z pytaniami otwartymi lub zamkniętymi
swobodny - zadaje się pytania respondentom…
… - polega na wykonywaniu czynności, przez jednostkę, narzuconych formalnie lub nieformalnie przez grupę
jaźń subiektywna - subiektywne wyobrażenie o swojej wewnętrznej istocie (wewnętrzne „ja”)
jaźń odzwierciedlona - składa się z:
- wyobrażenie o tym jak nas postrzegają
- wyobrażenie o tym jak nas oceniają
- reakcja na te wyobrażenia
Osobowość zintegrowana (normalna) - w której wewnętrzne konflikty…
… z rzeczywistością, mediator między ID i superego
Libido - energia seksualna, pochodna instynktu życia w różnych częściach ciała
Rozwój osobowości związany z fazami rozwoju psychoseksualnego, z umieszczeniem libido:
faza oralna - I rok - przyjemność z ssania i gryzienia
faza analna - do III roku - kontrola nad wypowiadaniem się
faza falliczna - III-V - wstępna inicjacja seksualna
faza latencji - V-pokwitania - rozwój fizyczny i intelektualny
faza genitalna - pokwitanie - ponowny przypływ energii seksualnej, jednostka jest do tego przygotowana
Kompleks Edypa - silna więź emocjonalna z rodzicem płci przeciwnej (wyraźniejsze u chłopców)
Teoria poznania (Piaget):
faza sensomotoryczna - 12-18 m-cy - uczenie się przez zmysły
faza przedoperacyjna - 18 m-cy-7 lat - posługiwanie się symbolami, zrozumienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz