Migotanie komór - strona 3

Toksykologia - podstawowe pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Falandysz
 • Toksykologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1463

piwa. Cis pospolity – Taxus baccata -spadek ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, migotanie komór...

Pierwsza pomoc - pojęcia

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Pierwsza pomoc
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1764

sercowym jest migotanie komór. Komórki mięśnia sercowego kurczą się nie w sposób zsynchronizowany...

Układ hormonalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1848

spontaniczne wielokrotne pobudzenia mogące przejść w migotanie komór. Elektrofizjologia układu bodźcotwórczo...

Zaburzenia w układzie krążenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grażyna Kulak
 • Patofizjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

kliniczne niedokrwienia: 1. ŚMIERĆ NAGŁA - do 24h od chwili doznania bólu, przyczyna: zawał, migotanie komór...

Leki przeciwastmatyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4193

- w wyniku pobudzenia receptorów β1 w sercu ! - a po jej przedawkowaniu może wystąpić nawet migotanie komór...

Patobiochemia - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3003

% przypadków i może być spowodowana zatrzymaniem czynności komór, migotaniem komór, pęknięciem serca, zatorem...

Kwalifikowana pierwsza pomoc

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Fizjoterapia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4186

do defibrylacji 80% MIGOTANIE KOMÓR Częstoskurcz komorowy serca (bez tętna) Rytm nie do defibrylacji 20% ASYSTORIA...