Patomorfologia - układ krążenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Patomorfologia - układ krążenia - strona 1 Patomorfologia - układ krążenia - strona 2 Patomorfologia - układ krążenia - strona 3

Fragment notatki:


Zaburzenia w układzie krążenia 1 Mianownictwo 1. ANASARCA - obrzęk tk. podskórnej 2. APOPLEXIA CEREBRI - udar mózgu - nagłe zaburzenie czynności mózgu na skutek wylewu lub zawału 3. ASCITES - wodobrzusze 4. ENTERORRHAGIA - krwotok z jelit 5. EPISTAXIS - krwotok z nosa 6. GASTRORRHAGIA - krwotok z żołądka 7. HAEMARTHROS - krwotok do jamy stawowej 8. HAEMASCOS - krwotok do jamy otrzewnej 9. HAEMATEMESIS - krwawe wymioty 10. HAEMATOCEPHALUS - krwotok do komór mózgu - u dorosłych - uraz, u dzieci - niedotlenienie 11. HAEMATOMETRA - krew w jamie opłucnej 12. HAEMATOSALPINX - krew w świetle jajowodu 13. HAEMATURIA - krwiomocz 14. HAEMOPERICRADIUM - krwotok do worka osierdziowego = TAMPONADA 15. HAEMOTHORAX - krwotok do jamy płucnej 16. HEMOPTOE - krwioplucie 17. MENORRHAGIA - obwite krwawienie miesięczne 18. METRORRHAGIA - pozamiesięczny krwotok z macicy 19. PELIOSIS - wybroczyny na skórze 20. PETECHIAE - wybroczyny punkcikowate 21. PNEUMORRHAGIA - krwotok z płuc 22. PURPURA - punkcikowate wybroczyny w skórze i mózgu 23. SEDES CRUENTES - krwiste stolce 24. SUFFUSIO ECCHYMOSIS - krwawe podbiegnięcie w skórze (*siniak*) 2 KRWOTOK (HAEMORRHAGIA) Definicja: jest to wyjście krwi w pełnym jej składzie z ukł. naczyniowego po przerwaniu ciągłości ściany naczynia lub serca. Podział: Ze względu na źródło krwawienia: 1. TĘTNICZE 2. ŻYLNE 3. MIESZANE 4. SERCOWE - przyczyny - np. zawał, urazy Makroskopowo: 1. K. tętniczy - krew żywoczerwona, wypływa rytmicznie i szybko 1 2. K. żylny - krew ciemnoczerwona, wypływa powoli, jednostajnie 3. K. z naczyń włosowatych - sączenie z powierzchni rany 4. Krew czarna (przypominająca fusy od kawy) - po zetknięciu z HCl (np. w żołądku) Podział ze względu na przyczynę: 1. Na skutek uszkodzenia naczynia 1. URAZOWE (HAEMORRHAGIAE TRAUMATICAE) 2. SAMOISTNE (HAEMORRHAGIAE SPONTANEAE) i. Z PĘKNIĘCIA (H. PER RHEXIN) - następuje osłabienie i uszkodzenie ściany naczynia: A. ścieńczenie ściany B. uwypuklenie (tętniak) C. pęknięcie wywołane nagłym wzrostem ciśnienia krwi ii. Z NADŻARCIA (H. PER ARROSIONEM) - choroba z sąsiedztwa jest czynnikiem uszkadzającym: A. gruźlica B. wrzód żołądka C. nowotwór 2. Bez naruszenia ciągłości naczynia - krwotoki z naczyń włosowatych, drobne pojedyncze wybroczyny na skórze i błonach śluzowych (m.in. przejaw skazy krwotocznej naczyniowej/płytkowej). Krwotoki fizjologiczne: 1. miesiączka 2. krwawienie z pękniętego pęcherzyka Graffa 3. krwawienie z odklejonego łożyska Podział ze względu na miejsce krwawienia:

(…)

… do stłuszczenia i martwicy narządów)
6. zakrzepy w drobnych naczyniach
3
WSTRZĄS (SHOCK)
Definicja: wyraz zaburzenia równowagi między pojemnością koryta naczyniowego a ilością krwi w naczyniach.
Przyczyna: szybka utrata 0.5-1l krwi tętniczej lub powolna 3-4l żylnej.
Następstwa:
1. HEMODYNAMICZNE
↓ objętości krwi → ↓ RR → pobudzenie baroreceptorów → ↑ [katecholamin] → skurcz naczyń (bladość), pocenie…
…, wymioty, krwawe stolce)
(c) Objawy stawowe (bóle, obrzęki)
(d) Kłębuszkowe zapalenie nerek
5.2
ZAKRZEPICA (TROMBOSIS)
Definicja: przejście krwi z postaci płynnej w stałą w obrebie naczynia.
SKRZEP (CRUOR) - powstaje poza ukł. sercowo-naczyniowym - za życia, w ukł. sercowo-naczyniowym - po śmierci.
ZAKRZEP = SKRZEPLINA (THROMBUS) - powstaje za życia w ukł. sercowo-naczyniowym, rodzaje:
1. ZATYKAJĄCA (TR…
…)
Defincja: jest to ognisko martwicze tkanki spowodowane przez jej NAGŁE niedotlenienie, na skutek zwężenia/zamknięcia światła tętnicy, gdy nie ma możliwości wytworzenia krążenia obocznego (tt. anantomiczno-końcowe)
lub na skutek nagłego przerwania odpływu krwi żylnej połaczonego z niedostatecznym dopływem krwi tętniczej.
Przyczyny:
1. podobnie jak przy niedokrwienie (zator, zakrzep), ale czynnik działa…
…. zmienionych miażdżycowo
2. zaczopowanie przez zator lub zakrzepy przyścienne przy zawale
3. duży ↓ ciśnienia u chorych z miażdżycą i zwężeniem światła naczynia
4. włóknisto-mięśniowy przerost tt. krezkowych
II. Zamknięcie żż. krezkowych /4/:
1. zakrzepica żż. krezkowych
i.
ii.
iii.
iv.
po zabiegach operacyjnych
zakażenia
zastój w ż. wrotnej
ucisk przez tętniak/guz
2. zakrzepica w przebiegu czerwienica/środki…
… (COLLITIS ISCHAEMICA).
ZATOR WTÓRNIE UKRWOTOCZNIONY MÓZGU:
Mechanizm: pierwotnie powstaje zawał biały → podanie środków polepszających krwawienie → nasiąkanie zawału
bladego krwią.
14
CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA
Ból serca - spowodowany niedotlenieniem (→ kwasica spowodowana glikolizą beztlenową) i upośledzoną dostawą
substancji odżywczych.
Niedokrwienie:
1. Tolerowane - spadek przepływu o 50-60%, brak ↓ [ATP]
18
2. Krytyczne - spadek przepływu o 60-80%, ↓ [ATP]
3. Letalne - spadek przepływu do 0-20%, ↓ [ATP], martwica w ciągu 45min
Zmiany morfologiczne i metaboliczne:
1. ↓ dostawy tlenu → zahamowanie oddychania wewnątrzkomórkowego → rozwija się glikoliza beztlenowa → ↓
[glikogenu, kwasu mlekowego] → ↓ glikolizy beztlenowej (bo hamuje ją kw. mlekowy).
2. ↓ [ATP] → upośledzone funkcjonowanie błon…
…. PEŁNOŚCIENNY - powyżej 50% grubości ściany.
Wykrywanie /3/:
1. Histochemiczne
19
(a) zanik glikogenu, dehydrogenaz
(b) ↑ we krwi LDH, ASPAT, ALAT, MP-CPK (kreatynofosfokinaza, izoenzym sercowy)
2. Immunohistochemiczne:
(a) zanik barwliwości mioglobiny
3. Zmiany mikroskopowe:
(a) falisty przebieg włókien
(b) po 6h - pojawiają się neutrofile - zanikają po 5-6 dniach
(c) zatarcie poprzecznego prążkowania
(d…
… cholesterol błonie wewnętrznej.
2. Małe [HDL] - frakcja ta odbiera cholesterol z tkanek i transportuje go do wątroby
3. uszkodzenie śródbłonka
(a) lipoproteiny w formie utlenionej
20
(b) nadciśnienie
(c) cukrzyca
(d) palenie tytoniu
Czynniki zagrożenia:
1. Wiek
2. Płeć męska
3. Otyłość (typu brzusznego) - wątroba wychwytuje mniej insuliny → hiperinsulinemia → hipoglikemia → produkcji
insuliny → wyczerpanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz