Leki układu wegetatywnego - fizjologia i anatomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leki układu wegetatywnego - fizjologia i anatomia - strona 1 Leki układu wegetatywnego - fizjologia i anatomia - strona 2 Leki układu wegetatywnego - fizjologia i anatomia - strona 3

Fragment notatki:

LEKI UKŁADU WEGETATYWNEGO FIZJOLOGIA I ANATOMIA Nadrzędne ośrodki układu wegetatywnego znajdują się w mózgu i w rdzeniu kręgowym. Ośrodki układu parasympatycznego obejmują jądra n. III,VII,IX,X oraz odcinek S 1 -S 4 rdzenia kręgowego, a układu sympatycznego Th 1 (C 7 ) - Th 12 oraz L 1 - L 3 . Ośrodki te łączą się włóknami przedzwojowymi ze zwojami autonomicznymi. Na zakończeniach tych włókien uwalniana jest acetylocholina(Ach), zaś receptor komórki zwojowej jest receptorem cholinergicznym neuronalnym - receptor nikotynowy (N). Zwoje układu przywspółczulnego rozsiane są w organizmie, a większość zwojów współczulnych zgrupowana jest w pniu współczulnym. Neurony zwojów oddają wypustki biegnące do poszczególnych narządów. Na zakończeniach tych włókien pozazwojowych uwalniana jest w układzie przywspółczulnym acetylocholina, działająca na receptory muskarynowe, a w układzie współczulnym noradrenalina (norepinefryna), działająca na receptory adrenergiczne α i *. Swoistymi wyjątkami są: rdzeń nadnerczy i gruczoły potowe, które mają unerwienie sympatyczne poprzez mediator Ach, która w przypadku rdzenia nadnerczy będącego zmienionym zwojem sympatycznym pobudza go poprzez receptor nikotynowy do wydzielenia do krwi adrenaliny (A) i noradrenaliny (NA).
Niektóre narządy w normalnych warunkach, pozostają w większym stopniu pod wpływem jednego układu np. w układzie krążenia główną rolę odgrywa układ współczulny, a w przewodzie pokarmowym przywspółczulny. NARZĄD UKŁAD WSPÓŁCZULNY UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY
RECEPTOR EFEKT RECEPTOR EFEKT
SERCE
* 1 wzrost HR, siły skurczu, przewodnictwa i pobudliwości (→ wzrost zużycia tlenu)
M
zwolnienie HR
NACZYNIA SKÓRNE I TRZEWNE
α 1 skurcz → wzrost ciśnienia
M
rozkurcz → spadek ciśnienia
NACZYNIA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH
* 2 rozkurcz → spadek ciśnienia
MIĘŚNIE OSKRZELI
* 2 Rozkurcz
M
skurcz
MIĘŚNIE JELIT
α 1 * 1 rozkurcz (bez znaczenia)
M
skurcz
OKO
α *
rozszerzenie źrenic
M
zwężenie źrenic, wzrost ciśnienia śródgałkowego
MACICA
* 2 Rozkurcz
Środki hamujące przewodnictwo w zwojach współczulnych są rzadko stosowane w celu obniżenia ciśnienia. Takim lekiem jest trimetafan - stosowany w przełomach nadciśnieniowych opornych na leczenie i tylko w warunkach szpitalnych. Podobnie

(…)

… do groźnych skutków np. wylewu krwi do mózgu, szczególnie u pacjentów z NT (nadciśnienie tętnicze) i nadczynnością tarczycy
znaczne pobudzenie czynności serca → wzrost zapotrzebowania na tlen → objawy niewydolności wieńcowej z bólami zamostkowymi, co szczególnie groźne jest u osób z zaburzonym krążeniem wieńcowym (w podeszłym wieku i w NT); pobudzenie serca może doprowadzić do tachykardii, a nawet zaburzeń…
… niebezpieczeństwa powodowania przez nie niemych ognisk niedokrwienia w OUN są one przeciwwskazane u osób w wieku podeszłym, zwłaszcza z objawami zaburzeń krążenia mózgowego, a także w chorobie niedokrwiennej serca, chorobach naczyń obwodowych i w ciąży (poza doraźnymi wskazaniami). Podstawowe wskazania dla alkaloidów sporyszu wynikają z działania na mięsień macicy.
ERGOTAMINA
słabo wchłania się z przewodu…
…, zahamowanie przewodnictwa, zmniejszenie pobudliwości serca, niekiedy osłabienie siły skurczu. Zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen w stopniu większym niż wynikałoby to ze zwolnienia jego czynności (choroba niedokrwienna serca). Oddziaływanie na serce jest szczególnie wyraźne, gdy serce jest pobudzone przez układ współczulny - wysiłek fizyczny, stres, pobudzenie emocjonalne - wtedy β-adrenolityki…
… Wskazania: niewydolność wieńcowa - w długotrwałej profilaktyce u chorych po zawale serca, NT, nadczynność tarczycy, zaburzenia rytmu serca (tachykardia zatokowa), niewydolność serca (patrz stosowne seminarium), zwłaszcza gdy serce wykazuje wzmożoną wrażliwość na aminy katecholowe, bądź gdy aminy te występują w nadmiarze np. w nadczynności tarczycy
a ponadto: jaskra, profilaktycznie w migrenowych bólach…
… bowiem ta sama substancja przekaźnikowa czyli Ach.
Znaczna część leków działających na układ autonomiczny to związki działające na synapsy znajdujące się w narządach. Ponieważ w tych synapsach układ przywspółczulny ma inną substancję przekaźnikową niż układ współczulny leki działają tylko na jeden z tych układów. Dlatego dzielimy leki układu wegetatywnego na leki układu przywspółczulnego (filogenetycznie starszego) i leki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz