Mieszana elastyczność popytu - strona 7

Analiza rynku - NARZĘDZIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1638

NARZĘDZIA ANALIZY RYNKU POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI Nabywana ilość danego dobra Qd zmienia się pod wpływem wielu czynników wymiernych i niewymiernych, Z tych pierwszych najważniejsze to : cena danego dobra C, ceny dóbr substytucyjnych Cs ,ceny komplementarnych Ck oraz dochód pieniężny Y. Zależności z...

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

mieszana elastyczność popytu: (6) Stanowi reakcję popytu dobra x na zmianę ceny dobra y. Przyczyna dobra x...

Ekonomia - opracowanie wykładów

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

mieszana elastyczność popytu: (6) Stanowi reakcję popytu dobra x na zmianę ceny dobra y. Przyczyna dobra x...

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

mieszana elastyczność popytu: (6) Stanowi reakcję popytu dobra x na zmianę ceny dobra y. Przyczyna dobra x...

Ekonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 427

elastycznością popytu, a jej miarą jest współczynnik mieszanej elastyczności popytu. Względna zmiana popytu...

Zzagadnienia na egzamin z mikro

Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015

Poruszają tematy takie jak: ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności, teoria ekonomiczna, proces gospodarowania, systemy społeczno - gospodarcze, pieniądz w gospodarce rynkowej, analiza popytu i podaży, teoria zachowania gospodarstwa domowego, spółka akcyjna i zasady jej funkcjonowania, ceny minima...