Miejsce geometryczne

Metoda linii pierwiastkowych

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Waldemar Wróblewski
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: metoda linii pierwiastkowych, miejsca...

Funkcja produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

Funkcja produkcji (krzywa jednakowego produktu jako miejsce geometryczne punktu dla różnych metod...

Wytrzymałość

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Paweł Kamiński
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

. Jest zazwyczaj określana w oparciu o wykres S-N (Wöhlera) i jest równa naprężeniu odpowiadającemu miejscu...

Mimośrodowe rozciąganie - ćwiczenia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

poprzecznego pokrywa si z konturem przekroju. O oboj tna Jest to miejsce geometryczne punktów, w których napr...

Sprzężenie zwrotne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

pożądane własności pro­wadzi się zwykle metodami: częstotliwościową lub miejsc geometrycznych pierwiastków...

Kinematyka - wykład 7

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Kinematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

ruchoma jest to miejsce geometryczne chwilowych osi obrotu w układzie ruchomym. Aksoida nieruchoma...

Wykład - poślizg sprężysty

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Krawiec
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1981

pasa z kołem, następuje poślizg trwały. Pojęcia: Linia przyporu- miejsce geometryczne...