Miareczkowanie bezpośrednie - strona 3

Kolokwium- soki owocowe, sem V

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Towaroznawstwo żywności i żywienie człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1491

przez miareczkowanie roztworem NaOH wobec fenoloftaleiny jako wskaźnika. Wykonanie (roztwory o jasnym zabarwieniu...

Analiza chemiczna i śladowa - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
  • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1680

acetylosalicylowego co opisuje reakcja: Bezpośrednie alkalimetryczne miareczkowanie jest zatem prostą i szybką metodą...

Potencjometria - ćwiczenie 5

  • Politechnika Śląska
  • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

należą do tzw. metod potencjometrii bezpośredniej, natomiast miareczkowanie potencjometryczne jest metodą...