Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - strona 4

ONZ - informacje podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

i Rozwoju (UNCTAD), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

i Rozwoju (UNCTAD), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO...

Zarządzanie jakością - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 4522

elektrowniom atomowych 1978 50-C-QA Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej-13 kryteriów zapewnienia jakości...

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mizerska-Wrotkowska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2926

Podpisana w Wiedniu 22 maja 1969 r. i otwarta do podpisu 23 maja 1969 r. weszła wżycie 27 stycznia 1980r. Państwa-Strony niniejszej konwencji, - zważywszy na doniosłą rolę traktatów w historii stosunków międzynaro...

Prawo traktatów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1064

1 Konwencja wiedeńska o prawie traktatów Wiedeń, 23 maja 1969 r. Państwa-Strony niniejszej konwencji, - zważywszy na doniosłą rolę traktatów w historii stosunków międzynarodowych, - uznając nieustannie wzrastające znaczenie traktatów jako źródła prawa międzynarodowego i jako środka rozwoju po...