Metale przejściowe - strona 5

Wykład - budowa stopów metali

  • Politechnika Śląska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

heksagonalnej prostej, przy czym węzły sieci są obsadzone atomami jednego z metali przejściowych (Fe, Cr, Co, Ni...

Egzamin z inżynierii środowiska

  • Politechnika Gdańska
  • dr hab. Danuta Zalewska
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973

sucha redukcja NOxKatalizatory:- platynowce - Pt, Rh, Pd,-tlenki metali przejściowych -TiO2. Sucha...

Reakcje chemiczne w chemii

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

Katalizatory: •Homogeniczne: kwasy/zasady kompleksy metali przejściowych •Heterogenizowane homogeniczne...

CHEMIA ŻYWNOŚCI

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 4984

o wysokim ładunku jest duża. Jony metali przejściowych silnie hydratowane: [Cr(H2O)x]y+ Substancja...