Metabolit - strona 46

Feromony- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

jak również w naziemnych metabolitach grzybów. Opierając się o ogólną retrosyntetyczną analizę pokazaną na schemacie: (36...

Beta lektamy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

oraz wydalany z moczem, głównie w postaci nie zmienionej (85%) oraz jako metabolity (7%). Wskazania...

Fiziologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Artur Dembiński
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3143

FIZJOLOGIA OGÓLNA TRANSPORTY BŁONOWE Transport przezbłonowy - komórka kontaktuje się z przestrzenią pozakomórkową, skąd pobiera różne związki niezbędne do jej funkcjonowania oraz wydala powstające w niej produkty. Błona komórkowa nie może swobodnie przepuszczać różnych związków, gdyż uniemożliwiał...

Alkoholizm - geneza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

. Stwierdzane w badaniach zmiany są wynikiem nie tylko uszkadzającego działania alkoholu i jego metabolitów...

Fotoperiodyzm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1568

kompleksy ze wstępnym metabolitem cyklu pentozowego, wskutek czego powoduje jego zahamowanie ●rola boru...

Glikoglicerolipidy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4739

. Tlenek azotu oraz jego metabolity są mutagenami, które mogą powodować deaminację DNA oraz inaktywować...

Biochemia - wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

Czynniki determinujące działanie hormonów: Biosynteza Uwalnianie z kom. Polimorfizm receptorów Metabolizm Wiązanie z białkami transportującymi - temat rozmaitych zaburzeń w zakresie syntezy i transportu do błony jak i uwalniania z kom. z grubsza można sobie wyobrazić bo jest to podobne jak z cy...

Biochemia - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

również bardzo nie trwały i z niego powstaje metabolit poprzez który oznaczamy ilość powstałego tromboksanu A2, ten związek...