Melodramat - strona 3

note /search

Witold Gombrowicz - Ferdydurke - opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1967

„Ferdydurke” — Gombrowicz — opracowanie. „Ferdydurke” była młodzieńczą powieścią pisarza, która stała się przedmiotem ostrych dyskusji, sporów, rozlicznych nieporozumień krytyki. Wpłynęły na to m.in. tytuł utworu, jego kompozycja i zakończenie. Tytuł zaczerpnął Gombrowicz z powieści pt. "Bab...

Komunikowanie - istota i typy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1778

komercyjne-połączenie konwencji melodramatu w sferze poetyki przekazu i stylistyki sloganu w sferze dyskursu...

Wstęp do filozofii

  • Filozofia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1960

Dokładna tematyka notatki jest następująca: filozofia, ontologia, metafizyka, epistemologia, gnoseologia, teoria poznania, ogólna teoria wartości i wartościowania. bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych, antropologia filozoficzna, etyka, estetyka, filozofia społeczna, m...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Filozofia
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 11984

FILOZOFIAWSTĘP (działy filozofii)Filozofia czyli umiłowanie mądrości jest refleksją nad rzeczywistością. Jako, że rzeczywistość jest bardzo złożona, filozofia, aby ją ogarnąć we wszystkich aspektach dzieli się na wiele dziedzin (działów).Ontologia (metafizyka)zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613)...

Apologia - obszerne opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1827

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...