Melioracja

Bilans wodny - Melioracje wodne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Hydrologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

(zlewni, dorzecza) dla roku hydrologicznego. Zrównoważony: P=H+E legenda j.w Melioracje wodne - to zabiegi...

Podział melioracji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
 • Nawodnienia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2905

Podział melioracji: 1.podstawowe - zabezp obszar przed wodami obcymi 2.szczegółowe - zabiegi...

Cel scaleń i wymian gruntów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Władysława Morzyniec
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 812

do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Celem zmiany położenia gruntów w drodze...

Monarchia stanowa - Skarbowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

gospodarczy lokacje nowych wsi i melioracje starych Nadzwyczajny poradlny (coroczny, od łanów chłopskich...

Wykład - pustynnienie, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

na rzecz rolnictwa towarowego - złe melioracje powodują zasolenie terenów nawadnianych - działalność...

Spółki wodne i związki wałowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

wód przed zanieczyszczeniami ochrony przed powodzią, melioracji wykorzystania wody do celów...