Melioracja

note /search

Bilans wodny - Melioracje wodne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Hydrologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1442

(zlewni, dorzecza) dla roku hydrologicznego. Zrównoważony: P=H+E legenda j.w Melioracje wodne - to zabiegi...

Cel scaleń i wymian gruntów

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 868

do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Celem zmiany położenia gruntów w drodze...

Monarchia stanowa - Skarbowość

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

gospodarczy lokacje nowych wsi i melioracje starych Nadzwyczajny poradlny (coroczny, od łanów chłopskich...

Wykład - pustynnienie, sem I

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

na rzecz rolnictwa towarowego - złe melioracje powodują zasolenie terenów nawadnianych - działalność...

Spółki wodne i związki wałowe

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

wód przed zanieczyszczeniami ochrony przed powodzią, melioracji wykorzystania wody do celów...