Cele i zadana stawiane przy kompleksowym zagospodarowaniu terenów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i zadana stawiane przy kompleksowym zagospodarowaniu terenów - wykład - strona 1 Cele i zadana stawiane przy kompleksowym zagospodarowaniu terenów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Cele i zadana stawiane przy kompleksowym zagospodarowaniu terenów - zasada zrównoważonego rozwoju oznacza równorzędność traktowania 3 podstawowych filarów: gospodarczy, społeczny, środowiskowy. W strategii rozwoju 2001-2015 jest szereg strategii, które powinny wyrównywać szanse rozwojowe różnych regionów, np. strategia gospodarki wodnej -określa kierunki i warunki działania zmierzające do zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Polega na dbaniu o dobry stan wód; zaspokojenie potrzeb wodnych; bezpieczeństwo powodziowe 1. Co rozumiemy pod pojęciem KZT - melioracje wodne -w ramach KZT wykonuje się tzw. Melioracje kompleksowe - są to całościowe projekty ujmujące łącznie cele rolnicze, ochrony przyrody, krajobrazu, rolniczej przestrzeni produkcyjnej i infrastruktury technicznej 2.Pojęcie melioracji i zadania melioracji wodnych : Melioracja tworzy podstawy teoretycznie umożliwiające rozwój praktycznej działalności integracyjnej poprzez zabiegi techniczne , biologiczne i organizacyjne. Okres międzywojenny - melioracje to takie prace tech. Które mają za cel podnoszenie środkami technicznymi produktywności i rentowności rolnictwa na dłuższy okres czasu. Lata 1960-70- melioracje powinny stanowić system zabiegów organizacyjno-gospodarczych, technicznych i agrotechnicznych, których zadaniem jest wytworzenie w danym środowisku trwałe, działającej przez dłuższy czas podstawy. Aktualnie -Rozumiano interpretacje zadań melioracji, które w hasłowym ujęciu powinny dotyczyć :- ulepszenia i kształtowania siedlisk i przestrzeni produkcyjnej rolnictwa; ochrony kształtowania i reprodukcji zasobów wodnych
Stosowane zabiegi i regulowane czynniki środowiska w siedliskach terenów wiejskich poprzez melioracje wodne w tradycyjnym ujęciu Somorowskiego Najważniejsze elementy wpływające na obecną sytuację w rolnictwie 1. Mały udział gospodarki wodnej w tworzeniu dochodu narodowego. Udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego wynosi 12% 2. Słabe wyposażenie techniczne rolnictwa 3. Zła struktura gospodarstw rolnych.
Gospodarstwa indywidualne - są z reguły małe, silnie rozdrobnione, słabo wyposażone technicznie. Średni powierzchnia gospodarstwa w Polsce.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz